Tre huvudspår på Offentliga Rummet 2019

Inför 2019 kommer fokus ligga på att skapa det mest konkreta Offentliga Rummet någonsin. En konkret åtgärd är att spåren kommer bantas från sju till tre spår.

Offentliga Rummet 2019 arrangeras på Aros Congress Center i Västerås den 10-12 juni. Nytt för 2019 är att konferensen innehåller tre huvudspår och utöver dessa kommer även workshops och aktiviteter erbjudas. De tre huvudspåren är:

Utmaningar och möjligheter

Detta spår tar upp utmaningar mellan samhället, offentlig sektor och invånaren. Det kommer belysa frågan om hur vi löser utmaningar på kort och lång sikt. Ämnen som tas upp är till exempel förändringar, resurser, kompetenser, omställningar, rekryteringar och samverkan. Vilka risker och effekter finns? Det kommer även finnas möjlighet att lyssna till lärande exempel.

Grundläggande förutsättningar

Detta spår behandlar ämnen som till exempel infrastruktur, arkitektur, upphandling, informationssäkerhet och juridik. Vilka förväntningar och möjligheter finns? Vad behöver vi? Varför behöver vi det? Vad är det som hindrar?

Ny teknik i praktiken

Detta spår belyser frågeställningar som till exempel: Hur används ny teknik för att skapa nytta för verksamheten och välfärden? Vad innebär det? De ämnen som behandlas är till exempel robotisering/AI, digitala tjänster, Internet Of Things, smarta städer, öppen data och innovationer.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle