Appen som visualiserar framtidens stadsbyggnation

Följ med på ett annorlunda seminarium! På en promenad genom Västerås vackra Vasapark berättar Viktoria Ohlsson om AR-appen Västerås utvecklas, som visualiserar stadens nya resecentrum.

I Västerås har man valt att använda augmented reality, eller förstärkt verklighet, som det heter på svenska, när man planerar för stadens nya resecentrum, ett gigantiskt projekt som beräknas vara klart år 2030. Appen Västerås utvecklas togs fram för att hjälpa västeråsarna att visualisera det nya resecentret. Viktoria Ohlsson, projektledare, berättar mer på seminariet Så visualiserar Västerås stadsutveckling med augmented reality.

– Först ska vi ha en kort föreläsning där vi berättar varför vi gjorde det här pilotprojektet, vilka behov vi hade och varför vi valde den här lösningen. Sen kommer vi även berätta om lärdomar och de svårigheter vi ser framöver att lyckas fortsätta jobba med sådan här ny teknik. Sen kommer vi avsluta med att gå ner till centralstationen och demonstrera appen och dess funktioner.

Vem passar seminariet för?

– Appen är framtagen för att illustrera stadsbyggnad och hur vi bygger staden. Men det går ju att använda AR i många olika verksamheter. Så alla som är intresserade av att visualisera någonting med hjälp av ny teknik, och kanske framför allt den här tekniken. Eller alla som sitter och vill testa något helt nytt i sin organisation, och tycker att det känns jobbigt och inte riktigt vet hur de ska gå tillväga, och vill ha tips.

På vilket sätt kan en AR-app effektivisera processer och i förlängningen spara pengar inom en organisation?

– I förlängningen hoppas vi att genom att kunna förmedla våra planer både till fler och på ett mer lättförståeligt sätt, som den här tekniken möjliggör, så kommer det i slutändan att snabba upp arbetsprocesser och minska överklaganden och så vidare. Att vi har opinionen med oss på ett bättre sätt tack vare att vi kommunicerar bättre.

Staden spar också pengar genom att slippa ta fram fysiska modeller och istället använda ny teknik.

– Och det man gör digitalt är ofta mer flexibelt så det kostar mindre att ändra än saker som är mer fysiska. Dessutom kan du återanvända det du gör digitalt på ett annat sätt. Så när flera projekt ska göra liknande saker så blir kostnaderna mindre och mindre, säger Viktoria Ohlsson.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle