De praktiska passen

Under förmiddagen den 12 juni är flera av passen utformade som workshops och studiebesök. Kom, delta och dela mera!

I år har vi skapat det mest konkreta Offentliga Rummet någonsin och ett exempel på det är att konferensen innehåller många praktiska pass. Det ger dig en unik möjlighet att klämma och känna, lära dig mer om teknik och att dela erfarenheter. Några exempel på de praktiska passen är:

Testa ny teknik på RISE

Forskningsinstitutet RISE bjuder in till sina lokaler för att testa och laborera med ny teknik samt lyssna på en forskarpanel. Under studiebesöket får du testa fyra olika stationer.

6F. Inspireras av framtidens välfärd - kom och testa ny teknik!

En workshop i tjänstedesign

Denna workshop fokuserar på det viktiga momentet i tjänstedesignprocessen att testa och kommunicera en idé. Under workshopen tillämpas en metod för konkretisering av idéer som går ut på att rita upp en tjänsteidés tilltänka flöde och utifrån detta skapa en prototyp i app-format.

6G. Från idé till prototyp i app – en workshop i tjänstedesign

Framtidens offentliga sektor – hur utveckla bästa stöd för transformation?

Vinnova driver under året en strategiprocess för att bli skarpare i sitt stöd till innovation och transformation i offentlig sektor och behöver nu din hjälp. Kom med tips och inspel.

Framtidens offentliga sektor – hur utveckla bästa stöd för transformation?

Observera att flera pass pågår under hela förmiddagen.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle