Digitala infödingar hjälper företag med innovationer

Tror du att du vet hur unga vuxna tänker och vad de vill ha? På Framtidsverkstad får ungdomar hjälpa företag att tänka utanför boxen och lösa framtidens utmaningar. I år besöker Framtidsverkstad Offentliga Rummet.

Daniella Magnusson

– Många företag står inför en stor digital transformation och behöver digitalisera sin verksamhet. Men de kanske inte vet vad framtiden söker, eller inom vilket område. Sen har vi de här superexperterna som är födda med mobilen i handen. Så varför inte utnyttja det, säger Daniella Magnusson som är projektledare för Framtidsverkstad.

Ungdomarna besöker Offentliga Rummet

Framtidsverkstad är ett samverkansprojekt mellan RISE/SICS, Västerås stad och Västerås Science park. Det har pågått sen 2014 och tanken är att ungdomar med stark digital kompetens ska få hjälpa företag att lösa utmaningar. Tidigare år har man varit bland annat på IKEA och McDonalds, men i år blir det mer Västeråsfokus. Ungdomarna kommer bland annat att jobba med en framtidsutmaning på Offentliga Rummet.

– Ungdomarna kommer att få en utmaning från Offentliga Rummet som de kommer att jobba med när konferensen pågår. Det kommer förmodligen att handla om framtidens stad på något sätt, sen hur vi vinklar det är inte klart, säger Daniella Magnusson.

Finns inget rätt eller fel

När ungdomarna får sin utmaning så får de gå igenom en designprocess tillsammans med forskaren Anders Wikström från RISE. Det är en process i tre steg där steg ett handlar om att samla in information, få kontexten och omvärldsbevaka. Steg två är en ramskapande process för att förstå vad den verkliga utmaningen är. Sen i sista steget får de börja prata lösningar, något som kan vara en svår utmaning.

– I Framtidsverkstad så säger vi att det finns inget rätt eller fel. Vi vill veta ”vad säger NI, vad vill ni se i framtiden?" Det är ofta svårt för dem, eftersom de är vana med att det finns ett rätt eller fel. Så fungerar det ju i skolan. Men i det här fallet vill vi ha deras unika kompetens, säger Daniella Magnusson.

Sen får ungdomarna jobba med utmaningen under tre dagarna, dels genom att göra intervju på stan och dels fråga folk på konferensen. Dag tre kommer de att presentera en hisspitch på den sista lunchen, kring vad de kommer fram till.

– Det handlar om att få med ungdomarnas perspektiv i konferensen. För att det ska vara konkret och man ska få med sig något hem, så kommer vi spela in en film efteråt, med lite längre pitchar som beskriver deras idéer för att lösa utmaningen. Så kan de skickas ut till alla som har varit med på konferensen, säger Daniella Magnusson.

Håll utkik efter Framtidsverkstad på Offentliga Rummet!

Ungdomar hjälper företag digitaliseras, Youtube

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle