För en smartare välfärd

Ledande företrädare från offentlig sektor tar tempen på Sveriges arbete med digitalisering som en möjliggörare för smartare välfärd.

Darja Isakasson, Generealdirektör Vinnova, Anna Eriksson, Generaldirektör DiGG, och Louise Callenberg, sektionschef på SKL.

Moderator: Johnny Sundin

Louise Callenberg

Louise Callenberg talar på Offentliga Rummet

Fotocredd till Kyllerphoto

Louise Callenberg är sektionschef på avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting.

Till presentation

Anna Eriksson

Anna Eriksson generaldirektör DIGG talar på Offentliga Rummet

Anna Eriksson är Generaldirektör för Digg - Myndigheten för digital förvaltning.

Till presentation

Darja Isaksson

Darja Isaksson är geneneraldirektör på Vinnova talar på Offentliga Rummet.

Darja Isaksson är generaldirektör på Vinnova.

Till presentation

Anders Teljebäck

Anders Teljebäck talar på Offentliga Rummet

Anders Teljebäck (S) är kommunalråd i Västerås stad.

Till presentation

Johnny Sundin

Johnny Sundin modererar Offentliga Rummet

Johnny Sundin är entreprenören och scenpersonligheten som har gjort kreativitet, förändringsvilja och trendspaning – framtidens framgångsfaktorer – till sin specialitet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle