HappyBrain – så håller du hjärnan glad

Möt Johnny Sundin som är föreläsare, trendspanare och konferensens moderator. Följ med på en inspirerande timme som handlar om nyfikenhet, mod, tankemönster, mindset, beteenden och hur det kreativa tänkandet kan vara en av de viktigaste nycklarna till förändring. I en tid när allt möjligt är möjligt.

Hur skall vi förhålla oss till all ny teknik, ändrade arbetssätt och alla fantastiska innovationer som ramlar över oss just i detta nu? Och hur kan du själv med rätt mindset och förhållningssätt lättare följa med i det brusande flödet av nya utmaningar vi ställs inför? Vi smyginleder Offentliga Rummet med en inspirerande föreläsning!

Konferensens moderator Johnny Sundin är en energifull och underhållande föreläsare. Med en humoristisk och visuell berättarstil får kunskap om hjärnans plastiska förmågor, moderna tankestrategier och reflektioner kring våra mänskliga beteenden.

Föreläsningen är gratis för både de som är deltagare den 10 juni, såväl som 11 och 12 juni.

Johnny Sundin

Johnny Sundin modererar Offentliga Rummet

Johnny Sundin är entreprenören och scenpersonligheten som har gjort kreativitet, förändringsvilja och trendspaning – framtidens framgångsfaktorer – till sin specialitet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle