Hur blir Sverige bäst på AI?

Hur blir Sverige bäst i världen på att nyttja AI:s möjligheter? Artificiell intelligens innebär radikala möjligheter för såväl Sveriges fortsatta tillväxt som välfärd. Rätt använd kommer den kunna bidra till lösningar på några av vår tids allra största utmaningar.

En kraftsamling pågår just nu både internationellt, nationellt och på ett antal svenska företag och offentliga organisationer – men hur kan vi gemensamt ta oss an utmaningen? Hur kan vi accelerera utvecklingen och vilka förutsättningar krävs?

I detta pass kommer vi få ett antal internationella perspektiv och framtidsspaningar på vad AI kan innebära för samhället i stort och för Sverige som land. En högnivåpanel bestående av företrädare från näringsliv, akademi och offentlig sektor kommer diskutera hur vi som land kan bli bäst på att nyttja AI:s möjligheter.

Redan i dag finns exempel på hur AI kan bidra till att bättre identifiera sjukdomar, förkorta handläggningstider och effektivisera industriell produktion, men vi vet att möjligheterna är många fler. Regeringen vill att Sverige ska vara ledande i att ta tillvara möjligheterna som användning av AI kan ge, med syftet att stärka både den svenska välfärden och den svenska konkurrenskraften, och vi har ett viktigt arbete framför oss. I detta pass kommer vi få höra mer om regeringens satsningar inom området nu och framåt genom medverkan av Sveriges energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman, som också kommer ge sina reflektioner på den svenska utvecklingen.

Caroline Andersson, VD Governo leder passet.

Föredrag: Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, samt Frida Gunnarsson, konsult med inriktning AI på Governo

Medverkande i panelen: Filippa Jennersjö CIO Arbetsförmedlingen, Maria Stellinger-Ernblad digitaliseringschef Malmö stad, Fredrik Heinz universitetslektor vid Linköpings universitet, Åsa Zetterberg förbundsdirektör IT- och telekomföretagen.

Utdelning av Guldlänken!

Utmärkelsen Guldlänken premierar organisationer, projekt och initiativ i offentlig sektor som bidrar till en smartare välfärd med stöd av digitalisering. I en prisceremoni får årets vinnare ta emot priset av Anders Ygeman, energi och digitaliseringsminister.

Presentation

Hur blir Sverige bäst på att använda AI? Governo (PDF, öppnas i nytt fönster)

Anders Ygeman

Anders Ygeman talar på Offentliga Rummet

Den 21 januari 2018 blev statsrådet Anders Ygeman ny digitaliseringsminister. Han kommer till Offentliga Rummet för att presentera vad som är på gång inom AI - artificiell intelligens.

Till presentation

Fredrik Heinz

Fredrik Heinz talar på Offentliga Rummet

Fredrik Heintz från Linköpings universitet och AI Sustainability Center, arrangerar ett seminarium om AI och etik.

Till presentation

Johnny Sundin

Johnny Sundin modererar Offentliga Rummet

Johnny Sundin är entreprenören och scenpersonligheten som har gjort kreativitet, förändringsvilja och trendspaning – framtidens framgångsfaktorer – till sin specialitet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle