Ledarskap för digital transformation

Många offentliga organisationer och verksamheter är designade för och har sitt arv i en värld som präglas starkt av industrialismens logik och principer. Med nya digitala möjligheter har vi unika chanser att hitta nya sätt att förbättra service, kvalitet och att effektivisera. Vilka krav stället det på ledarskapet?

Digitalisering innebär att tänka nytt och att skapa nya värden med stöd av de möjligheter som tekniken ger. Vad ställer det för krav på ledarskap i offentlig sektor att kunna navigera och leda för förnyelse? Hur leder vi för att minska gapet mellan våra utmaningar och behov och de möjligheter som tekniken erbjuder? Hur skapar vi en handlingskraftig och innovativ organisation? Hur leder vi aktivt för att förändra kultur, kompetens och arbetssätt?

Lyssna till:

Anders Ekholm från Institutet för Framtidsstudier som berättar om samhällets värderingsförskjutningar och ledarskapets betydelse för transformation.

Lena Stridman från ABB Sweden berättar om transformationen från infrastruktur till infraservice, om ledarskapet som påverkas av kulturförändringarna och hur digital kompetens leder till nya affärsmöjligheter. 

Anders Ekholm

Anders Ekholm är vice VD för Institutet för Framtidsstudier där han har ett särskilt ansvar för Institutets policyinriktade verksamhet.

Till presentation

Lena Stridsman

Lena Stridsman har över 30 års erfarenhet av arbete med kundnära lösningar inom ABB.

Till presentation

Johnny Sundin

Johnny Sundin modererar Offentliga Rummet

Johnny Sundin är entreprenören och scenpersonligheten som har gjort kreativitet, förändringsvilja och trendspaning – framtidens framgångsfaktorer – till sin specialitet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle