Nätverks- och studiedag

Under dagen hålls nätverksträffar i flera olika ämnen. Syftet med dagen är att skapa erfarenhetsutbyten och ge en möjlighet att gå på djupet i utvalda frågor och ämnen. Beskrivningar av träffarna finns nedan. Val till nätverksdag görs i anmälan.

Träffarna organiseras och genomförs av olika intressenter. De flesta träffarna är öppna för vem som helst att anmäla sig till, några är dock slutna för inbjudan gäster (det står angivet).

Träffarna är mellan 11.30-16.00 där man inleder med lunch 11.30-12.30. Ett fåtal av träffarna har förmöte från 10.30.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle