01. Digital mognad, hur använder vi resultaten?

Syftet med träffen är att sammanföra användare av DiMiOS, en digital mognadsmätning framtagen av forskare vid Göteborgs universitet på uppdrag av Regeringskansliet

Syftet med träffen är att sammanföra användare av DiMiOS, en digital mognadsmätning framtagen av forskare vid Göteborgs universitet på uppdrag av Regeringskansliet. I dagsläget har mognadsmätningen använts av ett 80-tal offentliga organisationer och användningen växer snabbt. Tanken är att föra en dialog kring användning och design, samt att diskutera resultat och hur dessa kan stärka offentlig sektors accelererade digitalisering.

Mognadsmätningen offentliggjordes på förra årets Offentliga Rummet, för mer information se www.digitalforvaltning.se

Arrangör: Göteborgs universitet, Digitaliseringsrådet Jönköpings län

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle