02. AI för framtidens välfärd

Nu tar vi nästa steg! Sedan Vinnova förra året presenterade utredningen om potentialen för AI i offentlig sektor har en hel del hänt. Flera av de större myndigheterna, kommunerna och regionerna har startat AI-projekt, det har bildats AI-nätverk och satsningar görs på kompetensutveckling.

Såväl EU-kommissionen som svenska regeringen börjar nu kraftsamla för att på allvar kunna både hänga med i utvecklingen och ta ledartröjan inom specifika områden.

På denna öppna nätverksträff kommer deltagarna få möjlighet att lära av två av de mest intressanta projekten inom området, lyssna till en paneldiskussion om AI i offentlig sektor, reflektera tillsammans kring viktiga lärdomar samt i en workshopövning lägga grunden för en egen AI-strategi.

Program

12.30-13.00 Inledande spaning

Dagen inleds med presentationer och en inflygning till ämnet ”AI i välfärden”. Vad kan AI bidra till för nyttor inom välfärden, vad är det senaste inom området och vad händer på den internationella arenan?

13.00-14.15 Internationella AI-projekt

I denna internationella utblick får vi lyssna till två av de mest intressanta AI-projekten just nu.

  • Aurora
    Finland befinner sig just nu i utvecklingsfasen av deras AI-satsning Aurora, en virtuell assistent som stöttar medborgaren i alla ärenden med det offentliga. Representanter från projektet berättar om lösning och hur de nyttjar konceptet med en digital tvilling för att hantera data och integritet.
  • Chapter 55
    Representanter från State of Massachusetts berättar om hur man genom att skapa en metodik för att nyttja känslig offentlig data kunde hitta nya sätt att förebygga och hantera den opiodepedemi som nu råder i landet.

14.15-15.00 AI i offentlig sektor – var står vi och hur kommer vi vidare?

Nu fäster vi blicken på Sverige och offentlig sektors arbete inom AI. En panel med representanter från olika delar av sektorn diskuterar hur arbetet med AI ser ut i deras organisation, vilka behov AI kan fylla och vad som krävs för att vi ska börja nyttja AI:s möjligheter i högre utsträckning.

Paneldeltagare: Maria Stellinger Erblad, digitaliseringschef Malmö Stad, Sofie Zetterström, vice VD Inera, Jan Gulliksen, professor i människa-datorinteraktion KTH, Göran Sundin, utvecklingsstrateg Skatteverket.

15.00-15.45 Min organisations AI-strategi

För att rama in dagens diskussioner sker en gemensam övning där vi tar utgångspunkt i utmaningar och behov – för att skapa en grund för en AI-strategi.

15.45-16.00 Avslutning

Dagen modereras av Caroline Andersson och Frida Gunnarsson från Governo.

Presentationer

Aurora, Finland (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle