03. Open e-platform

Ett öppet användarforum för kommuner som använder e-tjänsteplattformen Open ePlatform.

Ett öppet användarforum för kommuner som använder e-tjänsteplattformen Open ePlatform. En användarförening har bildats och under forumet kommer deltagande kommuner att diskutera samverkan kring plattformen; hur vi kan dela information, dokumentation, erfarenheter och e-tjänster. Det blir också redovisning från pågående arbeten i våra arbetsgrupper.

Arrangör: Användarföreningen för Open ePlatform

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle