04. Så delar vi e-lärande mellan offentliga verksamheter

Hur gör de som öppet, smidigt och lagligt delar utbildningar mellan offentliga organisationer? Vi tar upp utmaningar och möjligheter inom flera områden som tidigare varit teman för våra nätverksträffar. Vad är kärnan för att lyckas?

E-lärande är när lärande sker med hjälp av digitalisering. Det kan vara interaktiva utbildningar men också instruktionsfilmer, texter, bilder eller en pod med ett pedagogiskt syfte. Nätverkets mission är att förenkla erfarenhetsutbyte och samverkan mellan kommuner och regioner. Tillsammans går vi igenom utmaningar och möjligheter inom flera områden som tidigare varit teman för våra nätverksträffar. Vad är kärnan för att lyckas? Vad kan bli bättre och vad hindrar oss från att göra det ännu smidigare och enklare än idag? Hur påverkar webbtillgänglighetsdirektivet vårt arbete? Fokus ligger på att synliggöra, tillgängliggöra och sprida medlemmarnas arbete med e-lärande. Fler ska kunna ta del av mer för att få större möjligheter att skapa bra och hållbara lösningar.

Nätverket för e-lärande är till för SKL:s medlemmar och riktar sig till dig som vill dela erfarenheter av e-lärande, söka hjälp av kollegor eller sprida bra arbetssätt, dokument eller idéer kring e-lärande. Nätverket har ett digitalt samarbetsrum. Ett programråd, bestående av representanter ifrån nätverket, träffas regelbundet och planerar och styr nätverksträffarna.

Är du nyfiken på nätverket så hittar du mer information på: https://skl.se/elarande

Arrangör: Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle