05. Projektnätverk

Projektnätverket riktar sig till kommuner som jobbar eller vill jobba projektorienterat. Du ges tillfälle att lyssna till hur projekt- och portföljstyrning fungerar i andra kommuner och själv dela med dig av hur det fungerar hos er.

Projektnätverket riktar sig till kommuner som jobbar eller vill jobba projektorienterat. Att jobba projektorienterat blir allt vanligare. Vi har högre krav på snabbrörlighet, kvalitet och ekonomisk kontroll idag än tidigare. Det finns ett stort behov bland landets kommuner att jobba över verksamhetsgränserna för att leverera bästa resultat och med medborgaren i centrum.

Genom projektnätverket får du tillfälle att träffa andra kommuner för att dra nytta av andras framgångar och lärdomar. Du ges tillfälle att lyssna till hur projekt- och portföljstyrning fungerar i andra kommuner och själv dela med dig av hur det fungerar hos er.

Exempel på frågor som diskuteras kan vara hur beställningar av projekt fungerar, hur styrgrupperna fungerar, hur beräknas resurser, skiljer ni på uppdrag och projekt, hur fungerar uppföljningar, hur fungerar kommunikation mellan politiken och tjänstemän. Vad fungerar bra och mindre bra?

Arrangör: Agima Management AB. Agima har erfarenhet av införande av projektmodeller i kommuner och även av rollen som förvaltare av projektmodell. Arrangören är ett oberoende konsultbolag med stor erfarenhet från kommunal förvaltning och projektledning.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle