06. Informationshantering för skolans digitalisering

Västerås arrangerar nätverksdagen tillsammans med Internetstiftelsen och berättar om sitt arbete med informationshantering. Vi kommer också att diskutera automatisering av skolans informationshantering i närtid såväl i ett längre perspektiv.

Egil (Elever och grupper i läromedel) har nyligen lanserats och hjälper skolor att standardiserat och automatiserat hantera elevkonton hos leverantörer av digitala läromedel och prov. Det är dock inte bara i de situationer elevdata behöver hanteras standardiserat och automatiserat. En skola hanterar dagligen stora mängder elevdata och det är därför viktigt att sätta automatisering av skolans informationshantering i ett större perspektiv. Nyckelord är öppna standarder, automatisering och säkerhet för den personliga integriteten.

Anmäl dig till nätverksdagen och delta i intressanta och viktiga diskussioner om automatisering av skolans informationshantering.

Arrangör: Västerås stad i samverkan med Internetstiftelsen

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle