07. Öppen innovation med data som strategisk resurs

Kan offentlig data bidra till ett innovativare Sverige? Hur kan vi arbeta med challengeplattformar, öppen data, hackathon och datalabb för att blir ett smartare Sverige?

Öppna data är en väg till innovation och tillväxt som gynnar hela samhället; ett smartare Sverige skapat av medborgare och myndigheter tillsammans. Kan offentlig data bidra till ett innovativare Sverige? Vad krävs för att visionen med öppna data ska bli verklighet? Kom och lär dig mer om hur vilka vägar som finns att gå och samtalar med olika aktörer som aktivt jobbar med frågorna.

  • DIGGs nya regeringsuppdrag om öppna data, öppen och datadriven innovation samt artificiell intelligens – vad som händer härnäst
  • Sveriges nylanserade nationella challengeplattform för öppen och datadriven innovation och erfarenheter från genomförda case– kan tävlingar vara en väg att gå?
  • Hack for Sweden – Sveriges nya plattform för medborgardriven innovation – erfarenheter hittills och resan framåt
  • Stöd för datadriven innovation och hur miljöer och nätverk kan öka användningen av data - Vinnova ger en kort presentation av nya datalabb och datafabriker som kan utveckla lärande, beslutsprocesser och praktiska färdigheter kring användning av data.
  • Grupp diskussioner/mingel. Kan offentlig data göra skillnad? Vad krävs för att visionen med öppna data ska bli verklighet? Vi diskuterar hur området påverkas av exempelvis artificiell intelligens. Vad behöver vi göra ytterligare?

Arrangör: DIGG, Tillväxtverket, Vinnova, Hack for Sweden och Regeringskansliet

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle