08. Implementering av innovation i vård och omsorg

Hur kan processer som med stor framgång använts för att implementera nya arbetsmetoder inom äldreomsorgen hjälpa dig i din egen verksamhet? OBS: träffen startar 10.30.

Västerås stad, som är drivande i att testa, utveckla och införa nya digitala lösningar inom vård och omsorg, delar med sig av framgångsfaktorer och utmaningar i sitt arbete med att driva utvecklingen av en innovativ äldreomsorg. Under denna dag får du chans att fördjupa dig i våra arbeten samt få inspiration om hur innovationer kan användas i ordinarie verksamhet.

Schema för dagen

10:30-11:15 Hur kan vi effektivt implementera tekniska lösningar i vården?

Talare: Adam Hagman, Robotdalen

Digitalisering och automatisering ses många gånger som “frälsaren” när det kommer till vår framtida välfärd, men tekniken har svårt att hitta in i verksamheterna utöver riktade testprojekt. Under seminariet får du se det senaste inom teknik, influenser i världen och hur olika länder ämnar att hantera vårdfrågan i den stundande utmaningen med åldrande befolkning. Det är inte brist på tekniska lösningar som hämmar införandet, det är snarare den oförmåga som finns att förändra arbetssätten och organisationerna för att till fullt dra nytta av de möjligheter som tekniken ger oss. Vi kommer att beröra konkreta och radikala angreppssätt för att skapa en förändring som leder till nya arbetssätt och metoder för bättre och effektivare vård.

Robotdalen har sedan 2003 arbetat med att stötta innovationer och hjälpa innovatörer att utveckla teknik, i samarbete med experter och brukare. Den långsamma anmaningen av teknik har medfört att Robotdalen nu även fokuserar på att hjälpa Kommuner och regioner med implementeringsprocesser och nya arbetssätt för att på riktigt dra nyttan av te tekniska innovationerna.

11:15-12:00 Testbädden MISTEL

Talare: Karin Hedberg, Elisabeth Kjellin, projektledare

Vi kommer att berätta om testbädden MISTELs metodik och arbetsprocess för att testa innovationer under utveckling. Dessutom delar vi med oss av det utvecklingsarbete som pågår när det gäller behovskartläggning och utvärdering med stöd av den danska modellen VTV (VelfærdsTeknologiVurdering)

13:00-13:45 Västeråsmodellen

Talare: Ulrika Stefansson, projektledare och Patrik Ringsgård, systemförvaltare

Under det här seminariet kommer du som åhörare att få inspiration och inblick i hur vi med stöd av digitala lösningar möjliggör nya arbetsmetoder och vilka positiva effekter det får för individen och personalen. Du kommer även att få ta del av våra erfarenheter kring utmaningar och framgångsfaktorer.

Digitala lösningar inom vård- och omsorg (PDF, öppnas i nytt fönster)

14:15- 16:00 Studiebesök Hälleborgs äldreboende.

Vi erbjuder er möjligheten att följa med på studiebesök till ett av Västerås stad och landets mest moderna vård- och omsorgsboende. Där kommer ni på ett konkret sätt få uppleva vilka möjligheter tekniken skapar för de som bor och arbetar där.

Arrangör: Västerås stad

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle