09. INSTÄLLD: Vad är du för en typ?

DENNA NÄTVERKSDAG ÄR INSTÄLLD. Förståelsen för olika personlighetstyper ger oss verktyg som kan användas i projektledning, förändringsarbete, konflikthantering och i kommunikation med andra. Här får du lära dig mer hur personlighetstypologi är användsbart.

Att förstå hur människor är olika är en grundläggande förutsättning för att arbetsgrupper ska fungera väl. Förståelsen för olika personlighetstyper, att vi fokuserar på olika saker och ser på världen på olika sätt, ger oss verktyg som kan användas i projektledning, förändringsarbete, konflikthantering och i kommunikation med andra. Med denna kunskap kan vi skapa mer effektivt fungerande grupper med bättre nyttjande av kompetenser.

Under nätverksdagen går Margareta Lycken, leg. psykolog med mångårig erfarenhet av att arbeta med personlighetstypologi, tillsammans med sina kollegor Anna-Maria Lindholm och Maria Wahlberg igenom grunderna för olikheter (vad man uppfattar som meningsfullt/verkligt och vettigt/viktigt).

Dagen kommer att bjuda på en kombination av information, diskussioner och aktiviteter där deltagarna kommer att få:
- göra en självskattning av deras personlighetstyp
- arbeta i grupp för att belysa olikheter
- få exempel på när personlighetstypologi är användbart

Arrangör: Nebu AB

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle