10. Digitalisering och implementering av välfärdsteknik

Vad är lärdomarna och effekterna av digitalisering och välfärdstekniklösningar? Hur har andra gjort och vad kan jag ta med mig in i min organisation från det? Hur skapar vi en ökad genomförandekraft i kommunerna?

RISE bjuder in till en öppen nätverksträff med en blandning av både seminarier och rundabordssamtal. Vi lyfter erfarenheter och effekter från implementering av digitala lösningar inom kommun och omsorg baserat på närmare 40 fallstudier samt bjuder in representanter från några utvalda fallstudier för att dela sina erfarenheter och diskutera kring möjligheter och utmaningar. Låt oss tillsammans i rundabordssamtal fördjupa oss kring dessa case och diskutera de frågor, utmaningar och möjligheter inom digitalisering och välfärdsteknik. Låt oss inspirera varandra och skapa handlingskraft!

Program:

12.30 - 14.15
- Inspiration och inledning - RISE - sammanfattning av fallstudierna, vilka mönster ser vi , generella lärdomar, trender, reflektioner från RISE och alla samlade 40 fallstudier.
- Presentationer från några utvalda case /fallstudier - Behov, implementerad lösning, nyttoeffekter, fem viktigaste erfarenheterna.

14.15
- Paus , kaffe och nätverkande

14.30 – 15.45
- Rundabordssamtal kring respektive case/fallstudie - möjlighet att fördjupa sig i de olika fallstudierna utifrån deltagarnas egna frågor.

- Summering och reflektioner

Arrangör: RISE

Presentationer

Göteborgs stad - Trygghetskamera (PDF, öppnas i nytt fönster)

Norrköpings kommun - Digital nyckelhantering (PDF, öppnas i nytt fönster)

RISE - Fallstudier (PDF, öppnas i nytt fönster)

Stockholm Digital Care - En utvecklingsarena för välfärdsteknik (PDF, öppnas i nytt fönster)

Tomelilla och Karlskronas - ledarskap och enkelhet (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle