11. Från kundcenter till värdecenter

På den här nätverksträffen vill vi gå på djupet och diskutera hur kundcenter kan ta nästa steg till ett värdecenter med hjälp av informationen som samlas in från medborgarna. Hur kan vi sedan använda inforamtionen till att utveckla verksamheten i kommunen?

På den här nätverksträffen vill vi gå på djupet och diskutera hur kundcenter kan ta nästa steg till ett värdecenter med hjälp av informationen som samlas in från medborgarna. Den informationen är värdefull för att utveckla verksamheten i kommunen, organisationen eller det privata företaget. Vi som håller i nätverksträffen har över 10 års erfarenhet av service och kundcenter i kommunal verksamhet.

Vi riktar oss till alla som har, eller vill starta, ett kontaktcenter, en kundtjänst, en felanmälan eller ett medborgarkontor. Även du som inte arbetar på ett kontaktcenter kan få värdefulla tips på vilken information ett kundcenter kan samla in åt dig för att du ska kunna utveckla din verksamhet utifrån medborgarens eller kundens behov. Vi kommer också att prata om automatisering och digitalisering av processer.

Presentation och Agenda för dagen
Block 1

  • Vad är ett kundcenter och vad är ett värdecenter?
  • Världsmästaren och Kontaktcenterchefen för Sollentuna kommun Malin Kleinsmith berättar om hur deras kontaktcenter ska bli ett utvecklingscenter som kommer hela organisationen till godo.
  • Diskussioner och frågor

Block 2

  • Verksamhetsutvecklare och före detta kontaktcenterchef André Hagberg pratar om varför digitaliseringen ska ha sin motor i kundcenter och vilka metoder man kan använda för att komma igång med ett värdecenter med fokus på informationsinsamling och mätning.
  • Servicecenterchef Sara Lindgren från Järfälla kommun berättar om deras resa från växel - till Kontaktcenter – till utvecklingen mot ett värdecenter. Ett arbete och en metodik som har pågått i många år och vilka erfarenheter de har stött på.
  • Diskussioner och frågor
  • Digitaliseringsutvecklare och före detta servicehandläggare Martina Melin ger exempel på vad RPA kan användas till i ett värdecenter.
  • Paneldiskussion

Arrangör: Agima. Agima är ett konsultföretag som arbetar med bland annat GIS, management och digitalisering. Vi säljer inte systemlösningar eller metoder. Vi är en oberoende rådgivare som har mångårig erfarenhet från offentlig och privat sektor.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle