12. Innovation för samhällsnytta och datadriven verksamhetsutveckling

Är du nyfiken på hur IoT och datadrivna lösningar kan skapa nytta i din verksamhet? Arbetar du redan datadrivet? Oavsett ska du komma på vår nätverksdag som riktar sig till alla som är intresserade av att förstå hur man kan navigera i framtidens datadrivna städer.

Att samtliga kommuner och regioner står inför stora samhällsutmaningar är väl bekant. Men utmaningarna kan mötas genom ökad samverkan, samordnad styrning utifrån lokala behov, kompetensförsörjning och bättre nyttjande av teknikens möjligheter för ökad kvalitet och kostnadseffektivitet.

Sveriges kommuner och regioner har kommit olika långt i arbetet med att nyttja teknikens möjligheter, och det finns mycket vi kan lära av varandra. Vilka förutsättningar krävs? Hur kopplar behov och välfärdsutmaningar till de projekt som pågår? Hur kan kunskap och erfarenheter spridas? Vilken kompetens och vilken infrastruktur behöver finnas på plats? Hur kan data nyttjas som en resurs för effektiv process- och verksamhetsutveckling?

Dessa är några av de frågeställningar som vi tillsammans kommer att lyfta och arbeta vidare med under nätverksdagen. Vi tar avstamp i projektet City as a platform som koordineras av RISE och är ett innovationsprojekt inom det strategiska innovationsprogrammet Viable Cities (http://viablecities.com). Arbetet koordineras med systerprogrammet IoT Sverige (https://iotsverige.se). Satsningen initierades inom ramen för regeringens samverkansprogram för smarta städer och finansieras av Vinnova. I projektet deltar 10 kommuner aktivt (Göteborg, Malmö, Lund, Karlskrona, Kalmar, Stockholm, Uppsala, Hudiksvall, Umeå, Skellefteå) och fler kommuner kan tillkomma under projektets gång.

Följande kortfilm beskriver projektets vision

Program:
12:30-12:50 - Arrangörerna RISE, IoT Sverige och Viable Cities hälsar välkomna och ger en introduktion till dagens program och syfte.

12:50-13:05 – Pågående satsningar inom IoT-baserade och datadrivna lösningar och projekt (IoT Sverige och Viable Cities)

13:05- 13:25 Introduktion till projektet City as a Platform (Claus Popp Larsen samt Therese Balksjö, RISE)

13:30-15:40 Smart City Pop Up Lab. Du som deltagare väljer vilka stationer du vill delta i. Varje stationsbesök varar ca 25 min. Följande stationer finns:

 1. Erfarenheter från kommuner
  Ta del av erfarenheter från de deltagande kommunerna i projektet City as a Platform. (kommuner som driver IoT-piloter i projektet City as a Platform demar sina case och berättar om sina erfarenheter hittills.)
 2. Testa ett prova på kit
  (Obs! Dubbelpass 2 x 25min) Delta i en praktisk demo och testa ett "prova på-kit" med sensorer och applikationer. Deltagare samlas kring ett bord där olika exempel på “prova på-kit” finns att titta närmare på. (Representanter från Mobile Heights samt projektet Urban Digg Infra visar olika demos och coachar)
 3. Samtal om Den Smarta Staden
  Delta i ett samtal om Den Smarta Staden - vad innebär den, vilka är förutsättningarna för att sätta igång och komma en bra bit på vägen?! Samtalet drivs framåt av ett antal frågeställningar och inbjudna aktörer som får berätta om sina egna erfarenheter (både misslyckanden och “segrar”) När du som deltagare går från detta samtal hur du din egen skräddarsydda handlingsplan över vad du kan göra idag - imorgon - nästa vecka! (facilitator: Therese Balksjö, RISE).
 4. Data som byggstenar för nya tjänster
  En medskapande, “stående” brainstorming där deltagare får ta fram förslag på nya samhällstjänster och presentera/illustrera dem på posters på väggen. Byggstenarna till de nya tjänsterna är tillgängliga "öppna data-källor" vilka kan synliggöras och kopplas samman för att skapa en bredare bild av verkligheten och bidra till optimerade samhällstjänster, utvecklade av och för medborgare! (facilitator: Urban ICT Arena).

15:40-16:00 – Uppsamling, sammanfattning och avslut.

Målgrupp som berörs: Städer, kommuner generellt, Digitaliseringsansvariga och -intresserade samt IT-strateger specifikt. Både politiker och tjänstemän, även medborgare. Personer som jobbar både i och med städerna, som är intresserade av att förstå hur man kan navigera i framtidens datadrivna städer.

Arrangörer: RISE - Research Institutes of Sweden, IoT Sverige och Viable Cities

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle