13. Etablering av kommungemensamt kontaktcenter

Vad är service för medborgaren idag och på vilket sätt kommer servicebehoven bli styrande faktor för den offentliga verksamhetens dagliga prioriteringar? .

Det är två frågor som många kommuner ställer sig i arbetet att på ett mer systematiskt sätt arbeta med att förbättra servicen i takt med att allt fler kommunala tjänster digitaliseras. Dessa frågeställningar och fler som många kommuner har inför och under ett etableringsprojekt kommer vi att gå igenom under vår nätversträff

Millwater kommer tillsammans med Norrköpings kommun, Mölndals stad och Brilliant Future beskriva resan, från beslut till öppnandet och effekterna av ett år med kontaktcenter.

Norrköpings kommun har i juni varit öppet 1 år och stött på de flesta av de utmaningar som en kommun ställs inför. Jennifer Benckert, chef för kontaktcenter, finns på plats för att berätta och svara på frågor kring deras resa.

Mölndals stad är mitt i sitt etableringsprojekt och ger sin syn på hur de arbetat fram till projektstart och under projektets gång. Tommy Gustafsson, projektledare för etableringen, kommer svara på frågor kring deras långa och noggranna förberedelsearbete samt berätta om hur det är att leda ett pågående etableringsprojekt.

Brilliant Future AB har följt ett 20-tal kommuner under deras etableringsresor och ger sin input på hur effekterna av kontaktcenter utvecklats och berättar om nyckelfaktorerna bakom ökad medborgarnöjdhet.

Ni deltagare kommer får ta del av våra berättelser, få svar på era frågor och ta del av dokument och en checklista utifrån best-practise, ett startkit, som ger er en kick-start eller en skjuts i ert etableringsprojekt för att säkerställa att ni är på rätt väg.

Program

12:30

Vad är ett kontaktcenter och vilka effekter genererar ett etableringsprojekt?

  • Vilka beslut behöver fattas längs vägen?
  • Vilka styrdokument behöver upprättas och hur ska de följas upp?
  • Hur synkar utvecklingen av service med den digitala transformationen i hela kommunen?

14:00

Vad krävs för att etablera ett kontaktcenter?

  • Vilken organisation, resurser och kompetenser behövs under och efter en etablering?
  • Vilka metoder, verktyg och stöd behövs på vägen för att underlätta resan?
  • Vad är en rimlig tidplan och vilka steg och aktiviteter behöver tas på vägen?

15:15

Paneldiskussion och frågestund

Om arrangören: Millwaters konsulter har erfarenheter av över 60 etableringsprojekt och arbetar efter en beprövad modell och stöttar kommunerna i förändringsledningen. Just nu stöttar Millwater 7 kommuner med etableringen för att underlätta förändringsresan och säkerställa att de drar nytta av tidigare genomförda etableringsprojekt.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle