14. Idéslussar i kommunen

SLUTET nätverk. Endast för de projekt som ingår i Idéslussar.

Programkonferens/nätverksdag för de 12 projekten Idéslussar i kommuner som Vinnova finansierar 2017-2019. Syftet är dels att diskutera resultat, förankring på ”hemmaplan” och planer för framtiden efter 2019 och dels lärande och erfarenhetsutbyte hittills av processtödet för innovationsledning med Governo, RISE och Wexxa.

Anmälan endast via inbjudan.

Kontaktperson:
Jonny Paulsson jonny.paulsson@vinnova.se

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle