15. Nätverk för innovationsguiden

SLUTET nätverk. Endast för de som idag använder sig av Innovationsguiden.

Den här nätverksträffen anordnas av Innovationsguiden och riktar sig till dig som använder våra metoder och vårt material. Vi tror att du har deltagit i någon av Innovationsguidens kurser eller utvecklingsprogram, men träffen är även öppen för dig som på egen hand arbetar aktivt med Innovationsguiden i din organisation.

Anmälan endast via inbjudan.

Kontaktperson:
Emelie Risberg Hellström emelie.risberg.hellstrom@skl.se

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle