1A. Massachusetts och Chapter 55, så kan Sveriges problem med att dela data mellan huvudmän lösas

Få har kommit med ett förslag som accepterats hur Sveriges huvudmän ska kunna dela data för att supportera våra medborgare och invånare på bästa sätt. Massachusetts Public and Health Department fick i uppdrag att lösa problemet så att olika myndigheter kan dela data för individen och samhällets bästa. Datadriven samhällsutveckling är nu möjlig genom lagen Chapter 55.

Lyssna till Massachusetts Department of Public Health om hur man genom att skapa en metodik för att nyttja känslig offentlig data kunde hitta nya sätt att förebygga och hantera den opiodepedemi som nu råder i landet. De berättar hur olika myndigheter kan dela data för individen och samhällets bästa genom att regelverket Chapter 55 nu blivit lag.  

Kan Chapter 55 lösa Sveriges problem med att dela data mellan huvudmän?

Seminariet kommer att hållas på engelska.

In 2015, legislation responding to the opioid epidemic was passed and signed into law by Massachusetts Governor Charlie Baker and reauthorized in 2016. This law, referred to as Chapter 55, enabled the linkage and analysis of various data sets from agencies across state government. Led by the Massachusetts Department of Public Health (DPH), 29 groups from government, higher education, and the private sector provided information and expertise to advance Chapter 55 goals, establishing an unprecedented public‐private partnership to maximize the use of administrative data to study a major public health crisis. The analytic approach authorized by Chapter 55 has enabled Massachusetts to serve as a national example for the possibilities of public health’s ability to leverage data warehousing to respond to pressing policy and health concerns by allowing existing data to be leveraged in new and innovative ways to support policy development and decision making, and to allocate resources more efficiently and effectively.

Målgrupp

Ledare i kommuner, regioner och myndigheter. Intresserade av Socioekonomiska effekter, Epidiomologi, Medborgardriven utveckling, AI i verkligheten.

Jennifer Barrelle har ställt in sin medverkan.

Presentation

1A Massachusetts och Chapter 55 (PDF, öppnas i nytt fönster)

Dana Bernson

Dana Bernson talar på Offentliga Rummet

Dana Bernson är forskare och biträdande direktör för särskilda analytiska projekt inom folkhälsoverkets kontor vid Massachusetts Department of Public Health.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle