1B. Smart policyutveckling – nästa destination staden?

Kraven på en mer öppen och agil offentlig sektor ökar i takt med förändringar och komplexiteten i samhällsutvecklingen och sätter press på gällande lagar, regler och invanda arbetssätt hos myndigheter, regioner och kommuner.

Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Vinnova under två år arbetat med innovativ policyutveckling med syfte att hjälpa andra myndigheter att genom experimentella metoder utveckla regelverk som underlättar istället för att hindra innovation.

Kraven på en mer öppen och agil offentlig sektor ökar i takt med förändringar och komplexiteten i samhällsutvecklingen och sätter press på gällande lagar, regler och invanda arbetssätt hos myndigheter, regioner och kommuner.

Alltifrån World Economic Forum, OECD, EU och nationella regeringar har de senaste åren tagit initiativ för att förstå hur olika regelverk påverkar innovationsklimatet – och kunna agera utifrån nya förutsättningar och behov. Policylabb, regulatoriska sandlådor och så kallade ”Innovation deals” är alla exempel på hur innovationsmetodik kring användarcentrering och experiment nu flyttar in i offentliga policyprocesser.

Internationellt så återfinns många av policylabben i kontexten av en stad.

Medskick hem

Under seminariet kommer ni få höra mer om vad som händer internationellt, om Vinnovas arbete på området samt lyssna till en diskussion om möjligheterna i Sverige med företrädare för kommuner, regeringskansliet och klusterorganisationer.

Presentation

1B Smart policyutveckling – nästa destination staden? (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle