1C. Säkra uppkopplingar - infrastruktur för digitalisering

En av de mest grundläggande infrastrukturerna för digitalisering bygger på att det finns en uppkoppling. I takt med att välfärden genom tjänster, verksamheter och samhällen digitaliseras ställs högre krav på säkra och robusta uppkopplingar.

SKL presenterar hur vi intressebevakar och arbetar med frågor inom bredbandsutbyggnad, dess robusthet och förutsättningar för digitala välfärdstjänster och smarta samhällen. En fortsatt utbyggnad till de många hushåll som fortfarande saknar en bredbandsuppkoppling är angelägen och uppkopplingen av samhällets infrastruktur har bara börjat – här finns stor potential.

Medskick hem

Målet är att deltagarna ska få en nulägesbild och insyn i vilka frågor SKL driver och vilket stöd SKL erbjuder.

Målgrupp

Seminariet har en bred målgrupp och ger en introduktion och överblick över ämnet.

Presentation

1C. Säkra uppkopplingar - infrastruktur för digitalisering (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle