1D. Digitalisering idag och i framtiden

Vad säger barnen, invånarna och medarbetarna? Digitalisering händer när människor gör den medvetet eller omedvetet. Därför behöver vi vara nyfikna på deras inställning och förväntningar. På det här seminariet sätter vi ljuset på hur medborgarna, inte minst barnen, och välfärdens medarbetare ser på digitalisering idag och i framtiden.

På det här seminariet presenteras resultatet av tre analyser/projekt:

Framtidens digitala samhälle

Under våren 2019 genomför SKL, SKL-Kommentus och ett antal andra samhällsaktörer en framtidsanalys. Syftet är att belysa digitaliseringens effekter på framtidens samhälle. Vi kommer att beskriva tänkbara scenarion och ge insikter om hur medborgarna kommer att tänka och agera.

Digitaliseringsagenterna

Digitaliseringsagenterna är ett samverkansprojekt mellan Mittuniversitet och Sundsvalls Kommun som avslutades i januari 2019. I projektet har mellanstadieelever samskapat med forskare kring digitalisering och samhällsförändring. Inom projektet har en handledning för lärare tagits fram som hjälper till att bredda begreppet digitalisering och bjuda in barn att bli engagerade medborgare.

Medarbetare och studenters syn på digitalisering i välfärden

Under våren 2019 undersöker SKL hur studenter och medarbetare i välfärden ser på digitalisering. Blivande och yrkesverksamma lärare, undersköterskor, sjuksköterskors, läkare och socionomer ingår i studien.

Medskick hem

Du som deltar på seminariet får med sig kunskap hem om hur barn, studenter, medborgare och välfärdens medarbetare ser på digitalisering.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som arbetar med att utveckla samhälle och verksamhet med stöd av digitalisering.

Presentation

1D. Digitalisering idag och i framtiden (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle