1E. Framtiden för nya och gränsöverskridande e-leg är här – vad gör vi nu?

Fram till september 2018 var Sverige i ett digitalt då-läge. Gränserna var stängda och en e-legitimation var lika med ett BankID eller en från Telia. Sedan dess har de digitala gränserna öppnats, nya e-legitimationer har kommit till och därmed nya behov och krav på det offentliga.

Den 29 september 2018 ändrades Sveriges och Europas digitala landskap. Då öppnades gränserna så att utländska e-legitimationer kunde släppas in till de svenska digitala samhällstjänsterna. Allt enligt EU-förordningen eIDAS.

Fem länders e-legitimationer är nu godkända och kan användas i de svenska e-tjänsterna via den svenska eIDAS-noden i Sweden Connect. Och Freja eID+ som första nya svenska e-legitimation finns att tillgå nationellt, via DIGG:s valfrihetsystem 2017 E-legitimering.

Offentlig sektor måste nu ta nästa steg och möta upp de behov och krav som kommer, att öka valmöjligheten och ge fler möjlighet att få ta del av den service som är målet med eIDAS och med digitaliseringen av Sverige.

Under seminariet får du veta mer om vad som är på gång för att underlätta och ta nästa steg – att öppna upp e-tjänsterna och servicen till allmänheten både inom och utanför landets gränser.

Medskick hem

Du som deltar får status kring e-legitimation nationellt och internationellt. Avtal för svenska e-leg, information, råd och stöd kring hur offentliga e-tjänster kan öppnas för nya och utländska e-leg.

Målgrupp

Verksamhetsutvecklare, jurister, e-samordnare, e-strateger, IT-strateger, IT-Arkitekter på myndigheter med e-tjänster samt leverantörer till dessa.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle