2B. Digitala försörjningsstrategier

Digitalisering av välfärden innebär nya samarbeten med privata leverantörer, men hur ska det samarbetet se ut och vilka upphandlingar behöver vi göra? Om behovet av att lyfta blicken och hur tydliga leverantörs- och inköpsstrategier på ledningsnivå är en central pusselbit för att lyckas med sin digitala transformation.

Många organisationer har påbörjat digitaliseringsarbetet på flera olika håll i sin verksamhet och privata aktörer involveras i arbetet. Upphandlingar görs och lösningar köps in. Ofta saknas dock en övergripande plan för hur samarbetet med leverantörerna ska ske över tid, vilken roll de ska ha och vilken kompetens organisationen själv ska stå för. En digital försörjningsstrategi bryter ner frågeställningar till olika nivåer i organisationen och är ett effektivt verktyg för att hantera dessa utmaningar, och få till en långsiktigt hållbar lösning för organisationens digitala utveckling.

Medskick hem

På det här seminariet får du en lära dig:

  • Hur man kan jobba strategiskt med inköp
  • Vikten av att ha en tydlig leverantörsstrategi
  • Hur en långsiktig och stabil försörjning av digitala lösningar kan skapas för din organisation

Målgrupp

Passet vänder sig till dig som på ett eller annat sätt jobbar med digital utveckling, upphandling och kompetensförsörjning kopplat till digitalisering.

Presentation

2B. Digitala försörjningsstrategier (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle