2C. När vi låter roboten ta över- vad händer och vad ska man tänka på?

Vad händer egentligen när roboten tar över det arbete som tidigare utfördes av handläggare och administratörer? Varför flyter de här processerna på smidigt ibland och varför väcker de oro ibland?

På det här seminariet ger Christoffer Andersson, doktorand vid Mälardalens högskola, en inblick i hur arbetsprocesser förändras när RPA-lösningar (robot process automation) utvecklas, och vilka möjligheter och utmaningar det medför för medarbetare och chefer. Anette Hallin, docent och programledare för forskningsprojektet Digitaliserad management (DIGMA), sätter beskrivningen i en kontext av förändringsledning och tillsammans reflekterar vi med deltagarna över vad man ska tänka på när man automatiserar och/eller digitaliserar arbetsprocesser.

Medskick hem

Vad ska man tänka på vid införande av automatiserade eller digitaliserade arbetsprocesser?

Att tänka på inför införande av automatiserade eller digitaliserade arbetsprocesser?

Målgrupp

Verksamhetsansvarig, strateg, utvecklare, chefer och projektledare. Kunskaps nivån ger en introduktion och överblick över ämnet.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle