2E. Data som strategisk resurs för analys och innovation i offentlig sektor

OECD har genomfört en analys av hur datadriven den svenska förvaltningen är. Analys, bedömningar och rekommendationer presenteras av hur svensk förvaltning kan bli bättre på att använda data som en resurs i det strategiska utvecklingsarbetet.

Data är vår tids olja och det huvudsakliga bränslet i den pågående digitaliseringen av samhället och ekonomin. OECD har med hjälp av Finland, Storbritanien och Mexiko studerat hur svensk förvaltning använder data som en gemensam och strategisk resurs för att utveckla den offentliga verksamheten.

Enligt OECD:s rekommendation för digital förvaltning är data en viktig resurs för att i samverkan med externa parter bygga system för bland annat smartare trafik, smartare vård och smartare skola. För att kunna utnyttja data på ett effektivt sätt krävs att vi styr på den, att vi använder den för analys och innovation samt att vi publicerar den för vidareutnyttjande där det är möjligt och säkert. OECD lämnar i rapporten 32 rekommendationer för hur Sverige ska lyckas med detta.

Medskick hem

Kunskap om en av vår tids viktigaste men ofta förbisedda resurser - data.

Målgrupp

Verksamhetsansvariga, it-ansvariga, strateger och politiskt aktiva.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle