2F. Mer innovationshöjd och innovationskraft – NU!

43 miljarder SEK saknas för kommun, landsting och regioner fram till 2022 enligt SKL:s ekonomirapport december 2018. Vi behöver ändra arbetssätt, tänka nytt och dra nytta av ny teknik – men hur?

Under seminariet kommer du att få ta del av tankar, reflektioner och insikter avseende arbetssätt och metoder för få mer innovationshöjd och innovationskraft i den offentliga affären.

Seminariet berör frågor som till exempel:

  • Behov, utmaningar och prioriteringar – vad är viktigt och vad är viktigast
  • Möjligheter – hur kan vi bli bättre på att matcha behov med nuvarande och kommande lösningar?
  • Innovation och upphandling – vilka möjligheter finns det att upphandla innovativa varor och tjänster?
  • Införande – hur går vi från enstaka pilotprojekt till ett brett införande av innovationer i offentlig sektor?

Du får först en smakbit av den omfattande buffén av verktyg och metoder för att arbeta med innovation och upphandling såsom marknadsanalys och marknadsdialog, innovationstävlingar, OPI, konkurrenspräglad dialoger och innovationspartnerskap.

I nästa steg får du flera munsbitar av möjligheter, utmaningar och effekter att använda verktyg och metoder genom inspirerande exempel från verkligheten.

Den riktiga mättnaden uppstår slutligen i insikterna hur framgångsrika pilotprojekt kan skalas upp och införas i bredare skala till en ökad samhällsnytta.

Medskick hem

Du får med sig inspirerande exempel, verktyg och tankemodeller för att arbeta vidare med innovationshöjd och innovationskraft i den egna verksamheten.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som vill lära dig mer om hur du kan knyta ihop innovationsprocesser och inköpsprocesser och vill nå högre höjder och få större utväxling av olika arbetssätt och metoder. Det vänder sig också med fördel till dig som redan arbetar med olika metoder för ökad innovationskraft men vill få mer inspiration och spännande exempel.

Presentation

2F. Mer innovationshöjd och innovationskraft – NU! (PDF, öppnas i nytt fönster)

Niklas Tideklev

Niklas Tideklev talar på Offentliga Rummet

Niklas Tideklev är grundare och senior konsult på Dialogmakarna. Han håller seminarium om innovation, upphandling och välfärdsservice.

Till presentation

Jenny Engström

Jenny Engström, medgrundare och VD Dialogmakarna. Förändringsledning, innovationsledning och innovationsupphandling är några av hennes favoritområden.

Till presentation

Ida Engberg

Ida Engberg talar på Offentliga Rummet

Ida Engberg är kategoriansvarig på SKL Kommentus.

Till presentation

Anette Ahlblad

Anette Ahlblad är en kreativ upphandlingsledare på Helsingborgs Stads stadsbyggnadsförvaltning, med speciellt intresse för annorlunda upphandlingsprojekt.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle