2G. Kratta manegen - kom igång och samskapa redan idag!

Under 45 min kommer vi belysa hur offentlig sektor kan komma igång och arbeta värdeskapande med kundens fokus. Vi kommer utgå ifrån våra gemensamma utmaningar inom offentlig sektor och visa hur vi kan arbeta runt dem.

Hur vet vi att vi gör rätt saker? Utveckling handlar om att lösa behov - men då måste vi ju ha en tydlig bild av vad behoven är. Ofta kan det vara ett verksamhetsbehov, eller en hypotes om vad kunden/medborgaren/brukaren skulle vara betjänt av. Där är livshändelser ofta triggern, det som skapar behovet, och vi behöver förstå kundens utmaningar och behov i situationen.

Vi ger exempel på hur man på ett enkelt sätt kan involvera kunden i utvecklingsarbetet, och hur man kan ta sig vidare när det tar emot.

Medskick hem

Du får en grund i hur tjänstedesign kan användas för att möta behoven i olika livshändelser, ett konkret verktyg för varje fas samt inspiration till att använda just tjänstedesign som metod för att lösa utmaningar.

Målgrupp

Seminariet kräver inga förkunskaper. Det vänder sig till projektledare/ samverkansledare, verksamhetsutvecklare inom offentlig sektor, utvecklingschefer och andra med intresse för tjänstedesign och värdeskapande utveckling.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle