3A. Hur blir vi mer digitalt mogna?

Syftet med seminariet är att deltagarna ska få en ökad förståelse för digital mognad och hur man kan arbeta med att öka den digitala mognaden.

Det finns många modeller och verktyg på marknaden som aktörer kan använda för att mäta sin digitala mognad. Vissa perspektiv och områden skiljer dem åt men mycket förenar dem. Utan att behöva diskutera skillnader och likheter mellan modeller, utan snarare genom att ta exempel från och diskutera områden som ligger inom de olika mognadsmodellerna så vill vi öka förståelsen för digital mognad samt konkretisera vad man som ledare och verksam i linje- eller utvecklingsverksamhet kan göra för att öka den egna organisationens digitala mognad.

Facilitatorer: Viktoria Hagelstedt och Charlotta Ellmin från DIGG.

Medskick hem

Konkreta förslag och råd kring hur man kan ta sig an arbetet med att öka den egna verksamhetens digitala mognad.

Målgrupp

Politiker, ledande tjänstemän, digitala strateger, projektledare, verksamhetsutvecklare, processledare

Louise Callenberg

Louise Callenberg talar på Offentliga Rummet

Fotocredd till Kyllerphoto

Louise Callenberg är sektionschef på avdelningen för digitalisering på Sveriges Kommuner och Landsting.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle