3B. Digitalisering från Sorsele till Malmö – hur ska Inera klara uppdraget?

Kommunerna är nya ägare till det tidigare helt regionägda digitaliseringsbolaget Inera. Inom det kommunala uppdraget har Inera genomfört en omfattande studie för att undersöka kommunernas förutsättningar och behov. Studien pekar på stora utmaningar men också möjliga vägar framåt.

Verksamheten i Sveriges kommuner måste digitaliseras för att kunna möta ökade behov tillräckligt resurseffektivt. Ineras roll är att erbjuda digitala lösningar som utvecklas centralt och kan användas av alla kommuner, trots dramatiska skillnader i kommunernas förutsättningar.

För att kunna möta sina nya kunder på bästa sätt har Inera genomfört en omfattande kartläggning av landets kommuner, som bland annat innefattar fokusgrupper i ett dussintal kommuner i hela landet.

Syftet är att skapa och etablera en tillförlitlig bild av kommunernas situation och efterfrågan på lösningar som Inera levererar eller skulle kunna leverera. Vid seminariet går Inera igenom resultatet av analysen, och diskuterar vägval och konsekvenser med ett par medlemmar i Ineras kommunala programråd.

Medskick hem

Hur digitaliseringen skapar olika utmaningar för olika typer av kommuner. Och hur Inera kan bistå alla kommuner för att utnyttja befintliga resurser, skapa dynamik, jämlikhet och hållbarhet.

Målgrupp

Föreläsningen kräver inga förkunskaper, huvudmålgrupperna är alla som arbetar med digitaliseringsfrågor inom kommuner eller riktade mot landets kommuner.

Presentation

3B. Digitalisering från Sorsele till Malmö – hur ska Inera klara uppdraget? (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle