3D. Nu kör vi piloter i Säker digital kommunikation

Säker digital kommunikation skapar förutsättningar för enkel, säker och enhetlig hantering av känslig information genom att etablera standarder och infrastruktur för säker meddelandehantering. Lär dig mer om konceptet och träffa SDK-pionjärerna som genomför piloter 2019.

Säker digital kommunikation (SDK) är en gemensam angelägenhet för den offentliga sektorn och privata utförare. Behoven är störst inom vård och omsorg, socialtjänst och skola, där kommunikationen mellan aktörerna idag mestadels sker manuellt via fax och brev.

2018 verifierades SDK-konceptet i en Proof of Concept inklusive ansatsen att utgå utifrån EU-ramverket eDelivery. 2019 kör vi piloter med ett antal aktörer. Målet är att Sverige år 2020 ska ha en standardiserad förmåga till säker digital kommunikation av integritetskänslig information. Seminariet har en inledande introduktion till konceptet SDK.

Fokus ligger därefter på att dela erfarenheter med Region Värmland, Skövde kommun och Arbetsförmedlingen som är tre av de aktörer som ska pilottesta SDK-konceptet i år. I en paneldiskussion resonerar de kring vad det till exempel innebär att ansluta till SDK, vilken nytta det ger samt hur man vill använda säkert meddelandeutbyte via SDK.

Paneldeltagare med organisationer som deltar i gemensamma pilottester i Säker digital kommunikation:

  • Hans Ahlqvist, produktchef för informationssamverkan, Arbetsförmedlingen
  • Fredrik Edholm, chef IT och Verksamhetsutveckling, Skövde kommun
  • Joakim Bengtzon, it-säkerhetsansvarig, Region Värmland

Medskick hem

  • Öka din kunskap om SDK-konceptet
  • Ta del av erfarenheter från SDK-pionjärerna
  • Skaffa förståelse för vad det innebär att ansluta till SDK
  • Fortsätt följa eller gå med i SDK-projektet

Målgrupp

Kommuner, regioner, statliga myndigheter samt privata utförare av offentligt uppdrag som vill ha mer kunskap om konceptet för Säker digital kommunikation.

Presentation

Nu kör vi piloter i Säker digital kommunikation (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle