3E. Att leda och driva utveckling i komplexitet

Baserat på sin forskning om att driva utveckling i komplexitet och praktiska erfarenhet från många olika typer av verksamheter så delar Klara med sig av kunskap och angreppssätt.

Att kunna skilja på vad som är enkelt, komplicerat och komplext är en kärnkompetens som ledare idag. Klara delar under seminariet med sig både av förhållningssätt och angreppssätt för att leda och driva utveckling i komplexitet.

Medskick hem

Från seminariet får du både lite teori och modeller som kan förklara varför våra uppdrag att driva utveckling i stora system ibland kan upplevas som så utmanande. Framförallt får du praktiska angreppssätt och verktyg att använda hemma.

Målgrupp

Seminariet vänder sig både till dig som är ansvarig som ledare/chef eller du som har uppdraget att driva utveckling.

Klara Palmberg Broryd

Klara Palmberg Broryd talar på Offentliga Rummet

Dagens välfärdsutmaningar kräver samspel, mellan kommuner, regioner och andra aktörer. När många professioner ska samspela kan utvecklingsarbetet bli komplext. Klara Palmberg Broryd delar med sig av kunskap och angreppssätt på seminariet Att leda och driva utveckling i komplexitet.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle