4B. Genvägar till digitalisering - avrop från SKL Kommentus ramavtal

SKL Kommentus Inköpscentral (SKI) guidar kommuner och regioner på sin resa för digitalisering, genom beskrivning av vad som kan avropas från befintliga ramavtal.

Avtals- och kategoriansvariga hos SKI berättar om vad som kan avropas från befintliga ramavtal för digitalisering, utökat avropsstöd och pilotavrop av nya lösningar från programvaror och programvaror som molntjänst. Vi önskar medverkan från en kommun/region som exempel på genomfört avrop/pilotavrop.

Medskick hem

Du ska ha god kännedom om vad som kan vara ert nästa steg för digitalisering, hur ni ska gå tillväga och vilket stöd ni kan få från Kommentus vid specifikt avrop.

Målgrupp

Verksamhetschefer som beställare av varor och tjänster för digitalisering av sin verksamhet. It- och digitaliseringsansvariga och upphandlare för stöd till sin verksamhet vid avrop från SKIs ramavtal.

Ida Engberg

Ida Engberg talar på Offentliga Rummet

Ida Engberg är kategoriansvarig på SKL Kommentus.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle