4C. Tjänstedesign för att digitalisera och automatisera - så gjorde vi

4C. Tjänstedesign för att digitalisera och automatisera - så gjorde vi

Vad har tjänstedesign med RPA att göra? När ansökan om ekonomiskt bistånd skulle automatiseras med RPA, beslöt sig Hudiksvalls kommun för att göra detta med hjälp av tjänstedesign. Här berättar vi om vår process och våra lärdomar längs vägen.

Inom ramen för EU-projektet eSamverkan har vi använt beprövade metoder i kombination med nya tekniker för att angripa digitaliseringen av en verksamhet på ett nytt sätt:

  • Tillsammans med verksamheten har vi använt oss av tjänstedesign för att förstå brukarnas drivkrafter, behov och förväntningar. Utifrån detta har vi sedan utvecklat nya e-tjänster.
  • Med insikter från tjänstedesignsprocessen har vi sett över hur processer och arbetssätt måste förändras för att kunna automatiseras.
  • Handläggningen har slutligen automatiserats med hjälp av Robot Process automation (RPA).

Medarbetare och chefer har fått en djupare insikt för brukarnas upplevelse och förväntningar och samtidigt en förståelse för behovet och innebörden av digitalisering. Vi har lyckats vända initiala farhågor kring RPA till en drivkraft att vilja fortsätta utveckla verksamheten genom digitalisering.

Maria Malcus arbetade som tjänstedesigner åt konsultbyrån Itch när Hudiksvalls kommun genomgick sin resa.

Medskick hem

Seminariet ger dig:

  • Inspiration att prova på tjänstedesign
  • Idé till nytt angreppssätt för automatisering
  • Praktiska tips på genomförande
  • Erfarenheter och lärdomar

Målgrupp

Seminariet kräver inga förkunskaper. Det vänder sig till projektledare, verksamhetsutvecklare, ledare och andra med intresse för tjänstedesign, digitalisering och RPA

Presentation

Tjänstedesign för att digitalisera och automatisera (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle