4D. Skatti - Möt Skatteverkets digitala medarbetare

Vi berättar om Skatteverkets nya digitala medarbetare Skatti, och hens resa från provanställning till fast anställning.

Seminarier handlar om hur Skatteverket med Skatti skapar smarta och kundfokuserade tjänster med AI. På seminariet redovisas bl.a hur Skatti klarat deklarationsperioden 2018 där hen svarat på ca 500 000 frågor.

Vi tar även upp vilken roll en AI-tränare har, hur man ger en digital medarbetare rätt egenskaper från etik till tonalitet, och vi delar även med oss av andra erfarenheter från projektet.

Medskick hem

  • Införandet och introduktionen av en ny digital medarbetare i organisationen
  • AI tränarnas roll för att ge en digital medarbetare rätt egenskaper inom etik och tonalitet.
  • Varför satsa på en digital medarbetare
  • Hur har Skatteverkets kunder tagit emot Skatti

Målgrupp

Beslutsfattare, strateger, arkitekter inom kundmötet Förutsätter inga särskilda förkunskaper.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle