4E. Tillgänglighet till digital offentlig service

Sedan den första januari i år har Sverige en lag om tillgänglighet till digital offentlig service. Den ställer krav på webbplatser och mobila applikationer i offentlig sektor så att de blir mer tillgängliga, framför allt för personer med funktionsnedsättning.

Den nya lagen om tillgänglighet till digital offentlig service genomför EU:s webbtillgänglighetsdirektiv. Det innebär att myndigheters, regioners, kommuners och vissa privata aktörers webbplatser och mobila applikationer ska uppfylla vissa tillgänglighetskrav. Den 23 september ska vissa webbplatser uppfylla dessa krav.

På detta seminarium berättar DIGG om vad lagen innebär. Du kommer också att få tips på vad du kan göra för att förbereda dig för att uppfylla kraven.

Medskick hem

  • En inblick i vad tillgänglighet innebär
  • Insikt om vad lagen omfattar
  • Förståelse för vad som gäller din verksamhet Inspiration för att arbeta vidare

Målgrupp

Seminariet vänder sig till alla som skapar information och digitala tjänster som används av andra.

Presentation

4E. Tillgänglighet till digital offentlig service (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle