4F. EU – hur påverkar det oss?

Digitalisering är i högsta grad en internationell fråga och en stor del av styrningen på området kommer från EU. Men hur hänger allt samman? Och vad är det egentligen som påverkar min verksamhet?

På det här passet får du en översikt av aktuella EU-frågor inom digitaliseringsområdet och vad som verkar stå på agendan för tillträdande EU-kommission.

Den svenska regeringen ser medlemskapet i EU som ett fundament för Sveriges nationella, europeiska och globala arbete. I den nuvarande s.k. Juncker-kommissionen har de digitala frågorna stått högt på agendan. Strategin för den digitala inre marknaden har varit ett centralt policyinstrument och många lagstiftningsförslag, ministerdeklarationer, handlingsplaner mm har levererats. Och vi har lärt oss en lång rad nya förkortningar – TOOP, eIDAS, SDG.

Medskick hem

Kunskap och insikter om hur EU berör din verksamhet när det gäller digitalisering.

Målgrupp

Alla som är intresserade av digitalisering, styrning och internationella frågor.

Presentation

4F. EU – hur påverkar det oss? (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle