4G. Struktur, strategi och samverkan - för ett framgångsrikt digitaliseringsarbete

Ett sammansatt seminarium som tar upp konkreta exempel inom strategi, samverkan och aktiviteter från internt digitaliseringsarbete till stöd för det lokala näringslivet att använda sig av digitaliseringens möjligheter.

På det strategiska planet strävar Karlskrona efter att bli ett innovationscentrum i en hållbar, växande region med de bästa förutsättningarna för expansiva företag som ligger i framkant av den internationella marknaden.

Som verktyg/metodik arbetar Karlskrona kommun för att bygga en samarbetskultur tillsammans med högskola och lokala företag. Detta görs bland annat genom nätverk och löpande dialog kring utvecklingsinsatser inom ram för Smart City-konceptet.

Som ett led i detta ligger att Karlskrona kommun öppnar upp organisationen för tester. Utöver att testerna leder till affärs- och produktutveckling för företagen och en naturlig verksamhetsutveckling för kommunorganisationen skapas även förutsättningar för att hitta nya innovativa lösningar när kompetenser blandas samt behov och leverantör möts.

Medskick hem

Värdet av en öppen attityd samt ett strukturerat och systematiskt arbete för att skapa en stark region och ett ökat värde för kommuninvånarna. Effekten av ett brett samarbeta gör att det inte krävs ett överflöd av resurser för att hitta effektiva lösningar.

Målgrupp

Beslutsfattare och strateger

Presentation

4G. Struktur, strategi och samverkan - för ett framgångsrikt digitaliseringsarbete (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle