5A. Grundläggande it-säkerhetsåtgärder och säkerhetsskyddslagen

MSB gav i mars 2019 ut en förhandsutgåva av vägledningen ”Grundläggande it-säkerhetsåtgärder” och i april så börjar nya säkerhetsskyddslagen att gälla. Hur påverkar det säkerhetsarbetet på myndigheten?

De åtgärder som rekommenderas i vägledningen ”Grundläggande it-säkerhetsåtgärder” från MSB ska leda till en viss cybersäkerhetshygien it-miljön och digitaliserad verksamhet.

Målsättningen är att underlätta för organisationer att prioritera införandet av säkerhetsåtgärder, men inte ersätta det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Den nya säkerhetsskyddslagen kommer också påverka de säkerhetsåtgärder som måste införas för verksamhet som berörs. Hur förhåller sig SKL KLASSA till de MSB:s rekommendationer och de krav som ställs i SÄPO:s föreskrifter?

Medskick hem

Vetskap om vilket stöd som finns för säkerhetsåtgärder i form av MSB:s vägledning, SÄPO:s föreskrifter med tillhörande vägledning och SKL KLASSA.

Målgrupp

Informationssäkerhets- och verksamhetsansvariga samt alla som deltar i verksamhetsutvecklingen.

Presentation

5A. Grundläggande it-säkerhetsåtgärder och säkerhetsskyddslagen (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle