5B. Säkert elektroniskt informationsutbyte inom och med offentlig sektor

Regeringen har gett två uppdrag som syftar till att öka standardiseringen av grunddata och göra informationsutbytet i offentlig sektor säkrare och mer effektivt. I detta seminarie får du ta del av vad myndigheterna som genomfört uppdragen kommer att föreslå regeringen.

Inom ramen för uppdraget om säker och effektiv tillgång till grunddata lämnade Bolagsverket, DIGG, Lantmäteriet och Skatteverket den 30 april förslag till Regeringen som ska göra tillgången till grunddata mer säker och effektiv. I det andra uppdraget om säkert och effektivt elektroniskt informationsutbyte inom den offentliga sektorn ska Bolagsverket, DIGG, Domstolsverket, E-hälsomyndigheten, Försäkringskassan, Lantmäteriet och Skatteverket den 15 augusti lämna förslag som ska öka säkerheten och effektiviteten av elektroniska informationsutbyten i och med den offentliga sektorn. De sju myndigheterna har samordnat arbetet med de två uppdragen och SKL har varit involverade i processen.

I seminariet presenterar representanter från myndigheterna de förslag till åtgärder som de tillsammans arbetat fram. Är du intresserad av den förvaltningsgemensamma digital infrastruktur för informationsutbyte som skapar förutsättningar för en enklare och effektivare vardag för såväl privatpersoner, företag och offentlig förvaltning är detta seminariet du inte ska missa.

Medskick hem

Kunskap om utvecklingen av den förvaltningsgemensamma digitala infrastrukturen för informationsutbyte.

Målgrupp

Verksamhetsutvecklare, jurister, e-samordnare, e-strateger, IT-strateger, IT-Arkitekter på myndigheter med e-tjänster samt leverantörer till dessa.

Presentation

5B. Säkert elektroniskt informationsutbyte inom och med offentlig sektor (PDF, öppnas i nytt fönster)

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle