5D. Digital kompetensutveckling och digital transformation

Region Västerbotten har under senaste åren arbetat med initiativ och projekt riktade mot såväl kommuner som privata företag förmatt öka den digitala kompetensen och den digitala transformationen. Det har visat sig att det finns fler likheter än skillnader i angreppssätt och metoder, här redovisas erfarenheter och effekter av detta arbete.

SKL presenterar kommande insatser i ett digitala kompetenslyft för ledande förtroendevalda och tjänstepersoner. Vi får också ta del av en forskares syn på vad kommuner och regioner behöver tänka på i arbetet med en ökad digitalisering.

Medskick hem

Du får handfasta tips och råd inför arbetet på hemmaplan.

Målgrupp

Förtroendevalda, tjänstepersoner med ansvar för att utveckla arbetssätt och verksamheter.

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle