5E. AI, etik och offentlig sektor

AI är nödvändigt för att offentlig sektor ska kunna möta lagens krav och medborgarnas förväntningar. Samtidigt finns det många vktiga etiska aspekter på användningen av AI som måste beaktas. Målet med seminariet är att öka insikten i hur AI kan användas i offentlig sektor på ett etiskt hållbart sätt.

Artificiell intelligens (AI) kommer påverka alla aspekter av vårt samhälle. AI handlar om tekniker som gör det möjligt att få datorn att utföra uppgifter som idag kräver mänsklig intelligens. Syftet är bland annat att kunna automatisera allt mer komplexa uppgifter. Offentlig sektor står inför stora utmaningar samtidigt som man har väldigt stor potential i att kunna ge allt bättre service till medborgarna.

För att realisera potentialen med de begränsade resurser som finns kommer en hög grad av AI och automatisering krävas. Samtidigt finns det etiska utmaningar i både användningen och införande av AI i offentlig sektor.

Målet med seminariet är att öka insikten i hur AI kan användas i offentlig sektor på ett etiskt hållbart sätt genom att förklara vad AI är, hur det kan användas i offentlig sektor samt diskutera de etiska aspekterna på AI och hur dessa kan hanteras.

Medskick hem

  • Vad är AI?
  • Hur kan offentlig sektor dra nytta av AI?
  • Vilka etiska aspekter är viktiga att tänka på?
  • Vad är hållbar AI?
  • Hur uppnår vi hållbar AI inom offentlig sektor?

Frågorna är komplexa och mångfacetterade utan specifika svar. Istället handlar det om att få igång en dialog kring dem

Målgrupp

De som är intresserade av AI. Det krävs ingen förkunskap.

Presentation

AI, etik och offentlig sektor (PDF, öppnas i nytt fönster)

Fredrik Heinz

Fredrik Heinz talar på Offentliga Rummet

Fredrik Heintz från Linköpings universitet och AI Sustainability Center, arrangerar ett seminarium om AI och etik.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle