5F. Inspireras av framtidens välfärd - kom och testa ny teknik!

Forskningsinstiutet RISE bjuder in er till sina lokaler för att testa och laborera med ny teknik samt lyssna på en forskarpanel. Hur kan ny teknik användas för en smartare välfärd? Testa och inspireras! Passet är fullbokat.

Passet är fullbokat.

Under besöket guidas ni igenom fyra stationer:

  • Gå in i en annan värld via AR och VR – Hur kan tekniken användas i välfärden?
  • Laborera med sensorer - Hur kan "Internet of Things” användas för för en smartare välfärd?
  • Få en introduktion i hur data kan bearbetas och visualiseras – Hur kan data från välfärden skapa värde?
  • Lyssna på en forskarpanel bestående av forskare från olika teknikområden – Vad är vägen till en smartare välfärd?

Medskick hem

  • Inspiration och förståelse i hur ny teknik kan skapa värde för välfärden.
  • Kontakt med forskningsinstitut för framtida forskningsprojekt.

Målgrupp

Seminariet vänder sig till dig som vill ta del av hur ny teknik kan stödja välfärdens utmaningar samt få en kontakt med ett forskningsinstitut för framtida forskningssamarbeten.

Cecilia Hyrén

Cecilia Hyrén talar på Offentliga Rummet

Cecilia Hyrén är forskare på RISE/SICS och kommer att guida dig igenom ett praktiskt seminarium där du får bygga sensorer, testa XR och kanske även får möjlighet att fundera på ett eget forskningsprojekt.

Till presentation
Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle