5G. Testa att programmera en robot

Programmering är ett hantverk - vill du prova? I denna workshop får du konkret kunskap om robotar genom att själv prova på programmering. Du får testa att programmera en robot i LEGO® och försöka klara olika uppdrag.

Här ges du möjlighet att testa programmering med hjälp av teknikpedagoger.

Medskick hem

En ökad förståelse för vad programering kan åstadkomma och på en enkel nivå hur en robot fungerar. Som kan leda till att du ser nya möjligheter och användningsområden.

Målgrupp

Alla som är nyfikna på ny teknik

Sveriges Kommuner och Landsting

Sveriges Kommuner och Landsting

SKL är en arbetsgivar- och intresseorganisation för landets alla kommuner och regioner.

Medarrangörer

Logotyp Västerås stad
Logotype Vinnova
Logotyp Inera
Logotype SKL Kommentus

Samarbetspartners

Logotyp DIGG
Logotype eSam
Logotype Regeringskansliet Finansdepartementet
Logotyp Dagens samhälle